DUDO

Stavebná profesionalita 

STAVEBNÉ PRáCE

Výstavba domov 

BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce , čistenie areálov a pozemkov
odvoz, uskladnenie stavebnej sute a odpadu

DEBNENIE DOKA

Riešenie debnenia pre všetky oblasti
výstavby či už je to pre obytné súbory alebo
dopravné stavby

NAŠI PARTNERI

Spolupracujeme s profesionálmi 

Kontaktujte nás

Adresa

Gemerská cesta 15, Lučenec

E-mail
Telefón